Profil organizácie

S nami druhým o.z.

Adresa: Mlynská 17 / vo dvore

Sme občianske združenie S nami druhým, ktoré je zložené prevažne zo sociálnych pracovníkov. V novembri 2017 sme otvorili v Košiciach Charity shop Košice, ktorý vzbudzuje medzi ľuďmi obrovský záujem. Našim cieľom je poskytovať všestrannú pomoc a podporu sociálne slabým rodinám, jednotlivcom a zdravotne znevýhodneným. Finančný výťažok z Charity shopu budeme pravidelne poskytovať raz v mesiaci týmto osobám napr. na zaplatenie výdajov v domácnosti, vyplatenie školného, potravinovú pomoc atď., v rámci otvorených projektov nášho OZ S nami druhým. Ak sa chcete stať súčasťou nášho tímu, neváhajte a zapojte sa. Hľadáme dobrovoľníkov do obchodíka na vykladanie vecí, dobrovoľníkov na nami organizované akcie, na proces a realizáciu poskytovania pomoci a ďalšie podľa realizovaných projektov. Viac informácií nájdete na našej stránke fb charity shop kosice, alebo fb zlatica hejlová. Tešíme sa na spoluprácu.
Mgr. Zlatica Hejlová - predseda a štatutár OZ S nami druhým.