Profil organizácie

Občianske združenie ROVÁS

Adresa: Kmeťova 34, 040 01 Košice

OZ Rovás vzniklo v roku 1994 na VŠVU v Bratislave, zaregistrované bolo na MV SR v roku 1999. V podstate sa zameriava na oblasť umenia, principiálne na výtvarno-umeleckú činnosť. Svojou činnosťou oslovuje hlavne umelcov a pokrokovú inteligenciu, zaoberá sa voľnou tvorbou, organizovaním výstav, workshopov a tvorivých táborov, ďalej sympóziami a prednáškami v oblasti výtvarného a úžitkového umenia, literatúry, zaoberá sa aj webdizajnom, vydavateľskou činnosťou, umeleckou logistikou a publikačnými aktivitami. V rámci vlastného programu rozvoja talentu oslovuje žiakov a absolventov stredných škôl a tých, ktorí sa na VŠ umeleckého smeru nedostali a poskytne im tak možnosť odbornej korekcie. Spolupracuje s vysokoškolákmi a absolventami a zapája ich do aktivít, ktoré organizuje. Každý rok organizuje Rovás skupinové a samostatné výstavy pre svojich členov na rôznych miestach Slovenska, ale aj v zahraničí. Pre členov združenia usporadúva sympóziá, workshopy, tábory, rôzne vzdelávacie kurzy a tvorivé pobyty. Od roku 2006 pravidelne funguje jeho internetový časopis: Virtuálna galéria Rovart. ROVART - www.rovart.sk