Zapojte sa v dňoch 16.-22.septembra 2016 do Týždňa dobrovoľníctva 2016.

Pomôžte nám zvýšiť informovanosť verejnosti o dobrovoľníctve a získajte dobrovoľníkov, dobrovoľníčky, priaznivcov či sponzorov pre svoje aktivity.

Zapojiť sa do Týždňa dobrovoľníctva 2016 môžete, ak ste:

mimovládna nezisková organizácia,

verejná organizácia (škola, múzeum, nemocnica, domov seniorov, a pod.),

samospráva,

neformálna skupina občanov.

 

Ako sa zapojiť? Stačí pár krokov:

1) Viete o niečom vo vašom okolí, komunite či organizácii, čo treba zlepšiť, zmeniť alebo napraviť? Pripravte jednu alebo aj viac dobrovoľníckych aktivít a pozvite dobrovoľníkov, aby spolu s vami pomohli veci zlepšiť či strávili deň s Vašimi klientmi.

2) Alebo zorganizujte Deň otvorených dverí a prezentáciu vašej organizácie alebo neformálnej skupiny pred potenciálnymi dobrovoľníkmi.

3) Prípadne pripravte diskusiu, besedu, workshop pre mladých aj starých, dobrovoľníkov aj verejnosť o tom, ako pomáhate vo svojom okolí či komunite zlepšovať život ľudí v nej.

 

Čo od nás dostanete?

Jednotné plagáty a letáčiky o kampani Týždňa dobrovoľníctva 2016, ktoré vám zašleme podľa vašej požiadavky, alebo si ich môžete vyzdvihnúť u nás.

Pomoc koordinátorky kampane, na ktorú sa budete môcť v súvislosti ňou obrátiť s akoukoľvek relevantnou otázkou alebo prosbou.

Mediálnu propagáciu kampane a Vašich aktivít. Informovanie o Vašich aktivitách na stránke kampane www.dckk.sk/tyzden-dobrovolnictva

Nezabudnite, že počet ľudí, ktorí sa do vami zorganizovaných aktivít zapoja, závisí do veľkej miery aj od toho, akú stratégiu propagácie si vaša organizácia/ neformálna skupina pre vlastné aktivity zvolí.

 

Čo bude Vašou úlohou počas kampane?

Spropagovanie Týždňa dobrovoľníctva a svojich aktivít čo najskôr, najneskôr však 2 týždne pred akciou vo svojom okolí – roznesením letákov, nalepením plagátov na verejných a povolených miestach, na svojej webovej stránke a sociálnych sieťach (ak relevantné), s cieľom zaujať a zapojiť do podujatia čo najviac ľudí.

Zverejnenie loga „Týždeň dobrovoľníctva 2016" na vlastnej webovej stránke a sociálnych sieťach (ak relevantné) aspoň 3 týždne pred Týždňom dobrovoľníctva (logo vám dodáme).

Zorganizovanie konkrétnej aktivity a zabezpečenie dostatočného počtu jej koordinátorov, schopných ju efektívne koordinovať.

Zabezpečenie drobného občerstvenia pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky (minimálne vody na pitie), bezpečnosti pri práci počas vykonávania dobrovoľníckych aktivít a prípadného potrebného pracovného náradia.

Evidencia účastníkov/účastníčok a dobrovoľníkov/dobrovoľníčok počas konania do PREZENČNEJ LISTINY (prezenčnú listinu vám dodáme, resp. bude na stiahnutie aj na stránke)

 

Po ukončení Týždňa dobrovoľníctva máme pre vás 22.9. pripravenú after party, ktorá má byť najmä o komunikácií, kontaktoch, zábave, príjemnom zavŕšení týždňových snáh. Následne bude z našej strany  informovanie koordinátorky (emailom najneskôr 23.9. 2016 do 20.00 hod.) o priebehu Týždňa dobrovoľníctva v rámci vašej organizácie (formulár vám zašleme) a zaslanie prezenčnej listiny a 2-3 najlepších fotografií z aktivít (nie viac) (do 1.10.2016)

Ak súhlasíte, vyplňte do 15.7.2016 návratku na goo.gl/MkkWw3 Tešíme sa aj na vašu participáciu!

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať! Koordinátorka kampane: Dominika Hradiská email: dominika.hradiska@dckk.sk, tel.: 0907 125 177