Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Subsidium na Betliarskej ulici č. 18 v Rožňave pripravil na pondelok 19.9. športový deň pre svojich klientov a klientov denného centra.

Počas neho privíta pomoc dobrovoľníkov, ktorí budú ochotní sprevádzať menej mobilných klientov na jednotlivých súťažných stanovištiach.

Kontakt pre viac informácií a prihlasovanie: PhDr. Ingrid Ferenčíková, PhD., ingrid.ferencikova@gmail.com, 0905864214.