22. septembra od 9.00 do 15.00 sa môžeš v Červenom kríži v Košiciach zapojiť do akcie "Jesenné kreácie v záhrade a v tvorivej dielni". 

Aktivita pre dobrovoľníkov stredných škôl a pre všetkých , ktorí chcú získať nové skúsenosti pri práci so zdravotne znevýhodnenými deťmi. Ponúkame možnosť aktívne sa zapojiť do činnosti s deťmi v Centre komplexných služieb starostlivosti, pomôcť v našej záhrade - jesenná úprava, hry a práca s jesennými prírodninami.

Prihlásiť na akciu sa môžete na dss.ke@redcross.sk, u pani Repejovej