Príď pomôcť mestskej časti Košice západ. 20.9. od 8.00 do 13.30 je pripravených viacero aktivít, ku ktorým sa môžeš pridať: 

- čistenie Borovicového hája, ktorý sa nachádza nad Popradskou ulicou

- sadbová úprava na Luníku II

- čistenie rígolov v lokalite Luník II

- Beseda o psoch pre seniorov z Denného centra Košice - Západ

Ak sa chceš do ktorejkoľvek z týchto aktivít zapojiť a potrebuješ bližšie informácie, kontaktnou osobou je Oliver Kovácz, jeho mail je: kovacz@kosicezapad.sk a telefón: 055/ 788 32 00