V dome pokojnej staroby na Južnej triede 2 v Košiciach sa nachádza niekoľko invalidných pacientov. Pre personál nie je možné fyzicky s nimi všetkými chodiť na prechádzky. Ak chceš prispieť k tomu, aby sa títo invalidní pacienti dostali na nejakú hodinku mimo zariadenie, môžeš tak urobiť 20.9. od 9.00. V tom čase je totiž pripravená ako aktivita pre dobrovoľníkov práve vychádzka s invalidnými klientmi zariadenia.  Tí sa potešia nielen zmene prostredia, ale aj novým tváram, ktoré im na chvíľu budú robiť spoločnosť.

Pre bližšie informácie môžeš kontaktovať Veroniku Hotovú na čísle 0903 982 907 alebo na maily veronika.hotova@charita-ke.sk