8.9. 2016 (ŠTVRTOK)

Úrad Košického samosprávneho kraja, Nám. maratóna mieru 1, Košice, Martin Ištvan, 055/7268291, martin.istvan@vucke.sk

9.00 - 14.00

Deň otvorených dverí a Deň zdravia na Úrade Košického samosprávneho kraja spojený s prezentáciou dobrovoľníckych aktivít, ktoré nás čakajú počas Týždňa dobrovoľníctva.

Príďte sa oboznámiť s konkrétnymi aktivitami a možnosťami ako sa zapojiť do týždňa dobrovoľníctva.

Okrem toho na vás čaká:

- prevencia srdcovo-cievnych chorôb,

- analýza ľudského tela

– zistenia % telesného tuku a vody v organizme, určenie BMI indexu, podiel minerálov, proteínov, objem svalového tkaniva, odhad biologického veku a pod.,

- meranie celkového cholesterolu,

- meranie krvného tlaku,

- vyšetrenie materských znamienok kožným lekárom

- meranie CO vo výdychu (pre fajčiarov),

- nácvik správnej techniky čistenia zubov (prevencia v dentálnej starostlivosti - CURAPROX),

- na záver bude každému zúčastnenému poskytnuté individuálne vyhodnotenie výsledkov s odporúčaním na prevenciu,

- v spolupráci s Ligou proti rakovine konzultácie o jednotlivých druhoch onkologických ochorení a o prevencii (samovyšetrenie prsníkov, semenníkov, ako prestať fajčiť, správne sa stravovať a iné...),

- prezentácia činnosti a kompetencií OSVaZ v oblasti sociálnych služieb a v oblasti zdravotnej a lekárenskej starostlivosti,

- prezentácia činností, kompetencií v oblasti školstva, vrátane kariérneho poradenstva a prezentácia študentov stredných zdravotníckych škôl,

- v spolupráci s Červeným krížom budú prebiehať ukážky poskytnutia prvej pomoci,

- v spolupráci s Národnou transfúznou službou bude prebiehať darovanie krvi (za predpokladu minimálne 20-tich záujemcov),

- v spolupráci s Dobrovoľníckym centrom Košického kraja konzultácie možností zapojenia sa do dobrovoľníctva

Tešíme sa na Vás.

 

16.9. 2016 (PIATOK)

Integra, o. z. , Pri mlyne 1430/1A, 071 01 Michalovce, Zuzana Karolová, 056/6421639, zuzanakarolova@integradz.sk

09:00 – 15:00

1. exkurzia po zariadení podporného bývania, tvorivé dielne (maľovanie na textil), videoprojekcia o duševnom zdraví + premietanie filmu Tiene svetla

2. exkurzia po rehabilitačnom zariadení, tvorivé dielne (práca s hlinou, maľovanie na hlinu, práca s papierom), videoprojekcia o duševnom zdraví + premietanie filmu Tiene svetla

 

Facilitas n.o. , Spišské námestie 4, 040 12 Košice, PhDr. Monika Piliarová, 0907933214, facilitas@post.sk

09:00 – 15:00

Týždeň otvorených dverí pre dobrovoľníkov v zariadení Facilitas n.o, so zapojením do aktivít, aktívne strávenie dňa s klientmi. Prezentácia práce s klientmi : Muzikoterapia, Náladomer, Arteterapia, Činnostná terapia, športovo-relaxačné aktivity

 

Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, 041 37 Košice, Dáša Šusterová, 0915246953, dasa133@zoznam.sk

8:00-13:00

- zber trvanlivých potravín pre sociálne slabších

- Útulok Bosákova ul.,

- relácia o charite a dobrovoľníctve do školského rozhlasu

- beseda o osobnej asistencii

 

19.9.2016 (PONDELOK)

Facilitas n.o. , Spišské námestie 4, 040 12 Košice, PhDr. Monika Piliarová, 0907933214, facilitas@post.sk

09:00 – 15:00

Týždeň otvorených dverí pre dobrovoľníkov v zariadení Facilitas n.o, so zapojením do aktivít, aktívne strávenie dňa s klientmi. Prezentácia práce s klientmi : Muzikoterapia, Náladomer, Arteterapia, Činnostná terapia, športovo-relaxačné aktivity

 

ZŠ Závadka, Závadka 195, okr. Gelnica, Mgr. Ľubuša Šajdáková, 0949262353, lu.sajdak@gmail.com

14:00

Workshop pre deti z marginalizovaných komunít o hygiene a stravovaní školopovinných detí a mládeže.

 

Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, 041 37 Košice, Dáša Šusterová, 0915246953, dasa133@zoznam.sk

8:00-13:00

- zber trvanlivých potravín pre sociálne slabších

- Útulok Bosákova ul.,

- relácia o charite a dobrovoľníctve do školského rozhlasu

- beseda o osobnej asistencii

 

20.09.2016 (UTOROK)

DOMKO-Domov sociálnych služieb, Park mládeže 3, 040 01 Košice, Ing. Martin Vatra, 0911 929 050, matovatra@gmail.com, 

9.00 - 15.00

Deň otvorených dverí v Domku, v rámci ktorého sa uskutočnia terapie a tvorivé aktivity vykonávané s prijímateľmi podľa rozvrhu. Pripravujeme tiež pre záujemcov petangový turnaj medzi prijímateľmi DOMKO-DSS a dobrovoľníkmi.

 

JASANIMA - Domov sociálnych služieb, Špitálska č. 7, 048 01 Rožňava, PhDr. Katarína Borsodiová, 0917169833, katarina.borsodiova@gmail.com

9.00 - 14.00

Dňa 20. 9. 2016 sa uskutoční Deň otvorených dverí v zariadení, počas ktorého si môžu nastávajúci dobrovoľníci ako aj široká verejnosť vyskúšať prácu v ergoterapeutických dielňach. Zároveň budú mať možnosť vidieť skutočný "domov" našich klientov a oboznámiť sa so životom a činnosťou zariadenia.

 

Facilitas n.o. , Spišské námestie 4, 040 12 Košice, PhDr. Monika Piliarová, 0907933214, facilitas@post.sk 09:00 – 15:00

Týždeň otvorených dverí pre dobrovoľníkov v zariadení Facilitas n.o, so zapojením do aktivít, aktívne strávenie dňa s klientmi. Prezentácia práce s klientmi : Muzikoterapia, Náladomer, Arteterapia, Činnostná terapia, športovo-relaxačné aktivity

 

Malá farma, Červený rak 2, Košice, Gabriela Hrazdilová, 0949544956, info@malafarma.sk

16:00

Deň otvorených dverí v súkromnom azylovom centre pre zvieratá spojený s prehliadkou areálu a podávaním informácií o možnosti podpory a dobrovoľníčenia.

 

Združenie príbuzných a priateľov "Radosť" pre ľudí s duševnými poruchami, Bauerova 1, 040 23 Košice, Mgr. Beáta Lučanová, 0907461813, zpp.radost@gmail.com

od 13:00

Beseda s verejnosťou a klientmi Rehabilitačného strediska pre ľudí s duševnými poruchami. Dobrovoľníci sa budú oboznamovať s činnosťami strediska a s klientmi RS Radosť. Súbežne prebehne beseda o duševnom zdraví - vedenie besedy a exkurziu po stredisku budú viesť samotní klienti.

 

Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, 041 37 Košice, Dáša Šusterová, 0915246953, dasa133@zoznam.sk

8:00-13:00

- zber trvanlivých potravín pre sociálne slabších

- Útulok Bosákova ul.,

- relácia o charite a dobrovoľníctve do školského rozhlasu

- beseda o osobnej asistencii

 

VIA LUX – DSS a ZpS, Andraščíková 2, Košice, PhDr. Cibríková Kristína, 0556116331, kristina.cibrikova@gmail.com

9:30

Rozhovor s klientmi špecializovaného zariadenia na tému " Spomienky na školské časy".

 

21.09.2016 (STREDA)

Harmónia, domov sociálnych služieb, Nám. A. Dubčeka 270, 072 22 Strážske, Mgr. Štofejová Mária, 0918/821299, domov@harmoniastrazske.sk,

9.30

Spolu s dobrovoľníkmi - študentmi plánujeme zorganizovať osvetovo - vzdelávacie dopoludnie. Študenti si pre klientov pripravia prednášku a následne si klienti budú môcť overiť svoje poznatky vo vedomostnom kvíze (primeranom ich úrovni)

 

Regina Kráľovce, Kráľovce 195, RNDr.Monika Bérešová, 905394995, beresova@skrin.sk

9.00 - 12.00

Deň otvorených dverí v uvedenom zariadení

 

Facilitas n.o. , Spišské námestie 4, 040 12 Košice, PhDr. Monika Piliarová, 0907933214, facilitas@post.sk 09:00 – 15:00

Týždeň otvorených dverí pre dobrovoľníkov v zariadení Facilitas n.o, so zapojením do aktivít, aktívne strávenie dňa s klientmi. Prezentácia práce s klientmi : Muzikoterapia, Náladomer, Arteterapia, Činnostná terapia, športovo-relaxačné aktivity

 

Komunitné centrum, Pavlovce nad Uhom, Školská 410, Veronika Hotová, 0903 982 907, veronika.hotova@charita-ke.sk

13:00

Deň otvorených dverí, s prezentáciou centra, predstavením aktivít a predstavením rómskeho tanečného súboru.

 

Slovenský červený kríž Košice-mesto, Komenského 19, Košice, Mgr. Martina Repejová, Eva Grácová, 055/622 22 05 , 0911 622 486, kosice@redcross.sk

8:00-11:00  a taktiež v čase 11:30 - 14.30

Aktivita pre stredné školy s cieľom ovládať zásady poskytovania prvej pomoci teoreticky aj prakticky. Nadobudnúť zručností v prvej pomoci, vytvárať družstvá prvej pomoci na ich pôsobenie v školách.

 

Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, 041 37 Košice, Dáša Šusterová, 0915246953, dasa133@zoznam.sk

8:00-13:00

- zber trvanlivých potravín pre sociálne slabších

- Útulok Bosákova ul.,

- relácia o charite a dobrovoľníctve do školského rozhlasu

- beseda o osobnej asistencii

 

22.09.2016 (ŠTVRTOK)

IDEA, Domov sociálnych služieb, Breziny 264, 055 62 Prakovce, Mgr. Alena Gážová, 0902906410, dss.prakovce@nextra.sk

9.00 - 12.00

Prezentácia zariadenia - Deň otvorených dverí

 

LIDWINA, Mládeže 1, Strážske, Mgr. Jana Konečná, 566894681, socialne@dss-strazske.sk

9.00 - 14.00

Kreativno - zábavný deň pre mentálne postihnutých klirtov s aktivitami:

1. Aj my sme tu /niečo o nás/ - o živote s mentálnym postihnutím

2. Kreatívno - tvorivé dielne /maľovanie obrazov, papierové pletenie, práca s prírodným materiálom, servítková technika, shambala.../

3. Tanečná zumba

4. Divadelno - spevácka hodinka

5. Šport

6. Prezentácia dobrovoľníctva /zabezpečí dobrovoľnícke centrum Košického kraja/"

 

Facilitas n.o. , Spišské námestie 4, 040 12 Košice, PhDr. Monika Piliarová, 0907933214, facilitas@post.sk 09:00 – 15:00

Týždeň otvorených dverí pre dobrovoľníkov v zariadení Facilitas n.o, so zapojením do aktivít, aktívne strávenie dňa s klientmi. Prezentácia práce s klientmi : Muzikoterapia, Náladomer, Arteterapia, Činnostná terapia, športovo-relaxačné aktivity

 

Slovenský červený kríž Košice-mesto, Komenského 19, Košice, Mgr. Martina Repejová, Eva Grácová, 055/622 22 05 , 0911 622 486, kosice@redcross.sk

09:00-15:00

Workshop „Jesenné kreácie v záhrade a tvorivej dielni“ pre žiakov a študentov.

 

Aktivita zvyšuje úspech, Technická univerzita Košiciach, Ladislav Kužma, 0907647466, kosice@azu.sk 14:00 22.9.2016

o 14:00,

v Univerzitnej knižnici TUKE - Workshop na tému: "Otázky a odpovede pre tvoju budúcnosť"

 

Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, 041 37 Košice, Dáša Šusterová, 0915246953, dasa133@zoznam.sk

8:00-13:00

- zber trvanlivých potravín pre sociálne slabších

- Útulok Bosákova ul.,

- relácia o charite a dobrovoľníctve do školského rozhlasu

- beseda o osobnej asistencii