Každý deň sa snažím stretávať s organizáciami, samosprávami a firmami a všetkým im vysvetľujem, že dobrovoľnícke centrum nie je študentský servis, ktorý na počkanie produkuje pracovníkov a ešte k tomu zadarmo.

Keď to poviem, ľudia majú dojem, že tým pádom nechápu, čo môže také dobrovoľnícke centrum robiť, ak nezabezpečuje dobrovoľníkov.

A vtedy nastáva čas, že zasa dookola opakujem, že učíme organizácie ako pracovať s dobrovoľníkmi, že oceňujeme a motivujeme dobrovoľníkov, že realizujeme dobrovoľnícke kampane, že podporujeme marketingom rozvoj dobrovoľníctva, že vytvárame priestor na vzdelávanie pre organizácie aj dobrovoľníkov. Snažíme sa, aby sa dobrovoľníctvo realizovalo kvalitne.

A ono sa to zdá úplne jednoduché, napriek tomu to tak nie je. Prečo? Lebo kvalitný manažment dobrovoľníctva by okrem iného mal znamenať, že každá organizácia, ktorá s dobrovoľníkmi pracuje, by mala svojho koordinátora dobrovoľníkov, ktorý sa im venuje.

Dobrovoľníkov totiž treba podporiť, vypočuť, chápať, zisťovať, či sa im práca páči, vytvárať medzi nimi dobrú atmosféru, aby sa radi vracali. A to samozrejme nemôže v organizácií robiť niekto, kto má okrem toho ďalších osem hodín čo robiť na svojich iných aktivitách. Potom sa veľmi jednoducho môže stať, že dobrovoľníci sa necítia v organizácií dobre. Že ich nikto nevypočuje, nevie nikto odhadnúť ich potreby a pracujú na aktivitách, ktoré ich nenapĺňajú.

Pýtate sa, či mám aj nejaké riešenie, alebo len budem hovoriť o tom, že v dobrovoľníctve nie je dostatok financií, ako nakoniec hovorí každý o svojej oblasti? Áno, riešením by boli participatívne rozpočty v mestách, obciach, či jednotlivých mestských častiach. V nich by mohli byť financie rozdelené medzi organizácie, ktoré o nich rozhodujú. Samozrejme, nie netransparentným spôsobom, ako to často na Slovensku chodí. Práve aj z toho dôvodu sa dobrovoľnícke centrá v jednotlivých krajoch snažia o to, aby čo najviac organizácií malo urobené štandardy kvality práce s dobrovoľníkmi. To by totiž znamenalo, že tieto organizácie, ktoré získajú známku kvality pri práci s dobrovoľníkmi, by mohli rozhodovať o participatívnom rozpočte v téme dobrovoľníctvo. Nebol by nikto uprednostnený, nikto vyčlenený, každý má možnosť si štandardy urobiť a vidieť, nakoľko kvalitne s dobrovoľníkmi pracuje

Ak vás táto možnosť zaujala, nezabudnite si aj na našej stránke pozrieť štandardy kvality na linku: www.dckk.sk/standardy-kvality/ a pridať sa k tým, ktorí verejne prezentujú, že to „s dobrovoľníkmi vedia

Keď nás bude dosť, my budeme presadzovať, aby sa tieto štandardy vnímali ako záruka kvality pri financovaní organizácií pracujúcich s dobrovoľníkmi
“.....