Koronavírus a naša pomocná ruka

Dobrovoľnícke centrum Košického kraja tu je od roku 2011 a poskytuje plný servis manažmentu dobrovoľníctva. Pracujeme s organizáciami, nemocnicami, domovmi sociálnych služieb, s dobrovoľníkmi, so školami. Okrem toho pracujeme v komunitách, propagujeme a hľadáme dobrovoľníkov do organizácií, ale pripravujeme a realizujeme aj vlastné dobrovoľnícke programy. 

Z toho dôvodu sme sa snažili čo najefektívnejšie zareagovať aj teraz na vzniknutú situáciu a je pre nás priorita zmierniť dopady kolonavírusu aj z našej pozície a prostredníctvom našich aktivít. 

Preto v súčasnosti poskytujeme viacero aktivít, o ktorých vám radi veľa povieme telefonicky na čísle 0905 601 861, pretože nie je našou prioritou teraz pravidelne aktualizovať stránku. 

Medzi zavedené programy patria: 

- šitie rúšok pre seniorov v celom kraji a pre domovy sociálnych služieb. Každé rúško, ktoré máte naviac a viete nám poslať na adresu: Mirka Langerová, Watsonova 7, 040 01 Košice, tak za každé vám budeme vďační a bude posunuté seniorom alebo priamo do zariadení, kde ich je nedostatok. 

- telefonovanie osamelým seniorom v celom kraji máme dobrovoľníkov, ktorí pár hodín svojho času venujú týždenne telefonovaniu osamelým ľuďom, ktorí sú v izolácií a vystrašení zo súčasnej situácie. 

- učivo do komunít bez internetu - deťom, ktoré v súčasnosti nie sú spojení so svojimi pedagógmi, nosíme učivo, ktoré je vytvorené hravou formou a je zamerané najmä na upevnenie vedomostí.

 

 

 

Naše priestory