Týždeň dobrovoľníctva 2018

Napriek tomu, že oficiálny Týždeň dobrovoľníctva už na Slovensku skončil, my v Košickom kraji pokračujeme až do 30.9., keďže v našom kraji je týždeň dobrovoľníctva nafúknutý. 

V prvej polovici tejto akcie sa nám do aktivít zapojilo 541 dobrovoľníkov a odpracovali už 2417 hodín. Veríme, že aj druhá polovica bude rovnako úspešná. Aby to tak bolo, tak sme vám sprehľadnili aktivity a tie, ktoré vás čakajú ešte od 25.9 - 30.9. sme vám v texte zvýraznili. 

 

ROŽŇAVA:

DSS SUBSIDIUM - práce zamerané na úpravu areálu zariadenia, najmä klčovanie  náletových rastlín. Môžete pomôcť v krásnych veľkých exteriéroch tohto zariadenia. Podrobnosti a najmä dátum si môžete dohodnúť priamo s pani Ingrid Ferenčíkovou na maily: ingrid.ferencikova@vucke.sk Informácia na FB: https://www.facebook.com/events/2180571812157981/

DSS SUBSIDIUM - športový deň a terapeutické aktivity v DSS Subsidium, ktoré sú určené pre dobrovoľníkov, klientov zariadenia ako aj pre klientov a rodinných príslušníkov ďalších centier z Rožňavy. Podrobnosti a najmä dátum si môžete dohodnúť priamo s pani Ingrid Ferenčíkovou na maily: ingrid.ferencikova@vucke.sk Informácie na FB: https://www.facebook.com/events/2120967648171274/

AMÁLIA - 16. - 22.9. 2018 - oprava lavičiek v areáli Amália na Košickej 29 v Rožňave. Kto by rád pomohol opraviť lavičky, môže sa hlásiť priamo u pani Dáši Dobrotovej na maily: dasa.dobrotova@vucke.sk alebo na čísle: 0917 169 834. Informácia na FB: https://www.facebook.com/events/286899605428402/

AMÁLIA - 16 - 22.9. 2018 - palacinkový deň pre dobrovoľníkov, klientov a rodinných príslušníkov zariadenia Amália na Košickej 29 v Rožňave. Presný dátum bude upresnený. Hlásiť sa je možné u pani Dáši Dobrotovej na maily: dasa.dobrotova@vucke.sk alebo na čísle: 0917 169 834. Informácia na FB: https://www.facebook.com/events/1802438463139379/

JASAMINA - 16 - 22.9. 2018 - voľnočasové aktivity (športové a kultúrne( pre klientov sociálneho zariadenie Jasamina na Špitalskej 7 v Rožňave. Pokiaľ by ste mali záujem zrealizovať a pomôcť pri nejakej aktivite, môžete kontaktovať pani Katarínu Borsodiovú na maily: katarina.borsodiova@vucke.sk alebo na čísle: 0917 169 833. Informácia na FB: https://www.facebook.com/events/881374498723836/

JASAMINA - 16. - 22.9.2018 - výsadzba živého plota, výsadzba stromčekov. Výsadzba sa bude konať v prípade dobrého počasia na Špitálskej 7 v Rožňave. Priamo pri záujme môžete kontaktovať pani Katarínu Borsodiovú na maily: katarína.bosrodiova@vucke.sk alebo na čísle: 0917 169 833. Informácia na FB: https://www.facebook.com/events/302588740517911/

BARBORKA, N.O. - úprava vonkajšieho areálu neziskovky na Špitalskej 1 v Rožňave. Aktivity je možné realizovať iba v prípade priaznivého počasia. V nepriaznivom počasí sa dobrovoľníci budú môcť zapojiť do rekreačno-športových aktivít (stolnotenisový turnaj a iné skupinové hry, do pomoci pri realizácií terapií v zariadení (možnosť vyskúšať si techniku papierového pletenia formou kreatívnej dielne a pod.).Pre bližšie informácie môžete kontaktovať priamo Ivanu Antalovú na maily: barborkano@gmail.com alebo na čísle: 058/777 12 66. Informácia na FB: https://www.facebook.com/events/518815955224612/

OZ REHAMENTA - úprava exteriéru združenia na relaxačné účely na Šípkovej 2 v Rožňave. Pre bližšie informácie a nahlásenie sa je možné kontaktovať priamo pána Igora Ladu na maily: ladigoster@gmail.com alebo na čísle: 0908 481 589. Informácia na FB: https://www.facebook.com/events/263873027670092/

 

ŠEMŠA

DSS LÚČ - tradične organizovaný športový deň, pri ktorom dobrovoľníci pomáhajú na jednotlivých stanoviskách a buď štartujú alebo zapisujú výkony jednotlivých klientov. Príďte 18.9. 2018 o 9.00 pomôcť:-) Skvelá atmosféra, ktorú treba zažiť. Kontaktná osoba pre bližšie informácie je pani Kristína Čulenová na maily: kristina.culenova@post.sk alebo na čísle: 0907 900 807. Informácia na FB: https://www.facebook.com/events/2652465024779310/

 

KOŠICE

Spolok Červeného kríža Košice - mesto - 18.9. 2018 prípadne 25.9. 2018 - pomoc pri umývaní okien a dverí v budove Červeného kríža na Komenského ulici 19 v Košiciach, pričom každý dobrovoľník, ktorý odpracuje 5 hodín, dostane kupón podľa vlastného výberu na klasickú masáž + lynfodrenáž, klasickú masáž + oxygenoterapiu  alebo na klasickú masáž + do infrasauny, alebo  obed v Slovenskom červenom kríži. Priamo je možné pri tejto aktivite kontaktovať pani Martinu Repejovú na maily: dss.ke@redcross.sk alebo na čísle: 055/62 222 05. Informácia na FB: https://www.facebook.com/events/2164008320546146/

Spolok Červeného kríža Košice - mesto - 21.9. 2018 - maľovanie kuchyne SČK na Komenského 19 v Košiciach. Každý dobrovoľník, ktorý odpracuje 5 hodín, dostane kupón podľa vlastného výberu na klasickú masáž + lynfodrenáž, klasickú masáž + oxygenoterapiu  alebo na klasickú masáž + do infrasauny, či na obed v Slovenskom červenom kríži. Priamo je možné sa na túto aktivitu nahlásiť pani Milene Kurimskej na maily: jedalen.ke@redcross.sk alebo na cisle: 055/62 222 05. Informácia na FB: https://www.facebook.com/events/1977562389202167/

Spolok Slovenského červeného kríža Košice - mesto - 27.9.2018 - úprava záhrady, kosenie, hrabanie lístia, strihanie. Každý dobrovoľník, ktorý odpracuje 5 hodín, dostane kupón podľa vlastného výberu na klasickú masáž +lynfodrenáž, klasickú masáž + oxygenoterapiu alebo na klasickú masáž + do infrasauny, či na obed v Slovenskom červenom kríži. Priamo je možné sa na túto aktivitu nahlásiť pani Milene Kurimskej na maily: jedalen.ke@redcross.sk alebo na cisle: 055/62 222 05.Informcácia na FB: https://www.facebook.com/events/266429094179632/

FACILITAS: rôzne tvorivé aktivity od 14.9 - do 28.9. 2018. Tieto aktivity sú realizované formou Dní otvorených dverí pre dobrovoľníkov, aby spoznali, ako funguje toto zariadenie a jeho klienti na Spišskom námestí 4 v Košiciach, Nad jazerom.  Z aktivít si môžete vybrať: 

- 14.9, 21.9, 28.9 - tvorba brošní od 9.00 do 15.00, Informácia na FB: https://www.facebook.com/events/272299336916739/

- 17.9, 24.9 - zdravie z taniera od 9.00 do 15.00, Informácia na FB: https://www.facebook.com/events/2091687777570964/

- 18.9, 25.9 - život púta farbami od 9.00 do 15.00, Informácia na FB: https://www.facebook.com/events/229568671095647/

- 19.9, 26.9 - práca s hlinou od 9.00 do 15.00, Informácia na FB: https://www.facebook.com/events/199508760918051/

- 20.9, 27.9. - umelecká terapia v praxi od 9.00 do 15.00, Informácia na FB: https://www.facebook.com/events/1148483471974130/

V prípade záujmu o tieto aktivity môžete priamo kontaktovať pani Eriku Rosiarovú na maily: facilitas@post.sk, alebo na čísle: 0918579088

ÚNIA VZÁJOMNEJ POMOCI, ÚTULOK V HANISKE PRI KOŠICIACH - počas všetkých dní Týždňa dobrovoľníctva od 14.9 do 30.9. 2018 je možné pomôcť s pílením palivového dreva, úpravou krovia v areáli pre dobrovoľníkov a taktiež s venčením útulkáčov. Pokiaľ máte záujem pomôcť práve tu, môžete kontaktovať pani Romanu Šerfelovú na maily: rserfelova@gmail.com, Informácia na FB: https://www.facebook.com/events/750448571965529/

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE JUH - 18. - 19.9.2018 od 8.00 do 17.00  Maľovanie oplotenia nemocnice na Rastislavovej ulici. V prípade záujmu môžete kontaktovať pani Tatianu Sedlákovú na maily: tatiana.sedlakova@kosicejuh.sk alebo na čísle: 055/720 80 35, Informácia na FB: https://www.facebook.com/events/298432644297811/

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE JUH - maľovanie detských a športových ihrísk na Palárikovej, Užhorodskej, Mudroňovej a Žížkovej. V prípade záujmu môžete kontaktovať pani Tatianu Sedlákovú na maily: tatiana.sedlakova@kosicejuh.sk alebo na čísle: 055/720 80 35, informácia na FB: https://www.facebook.com/events/313870469176747/

MATERSKÁ ŠKOLA JARNÁ 4, Košice- upratovanie škôlkárskeho dvora, keďže sa v jari realizovala prístavba a "odniesol si to školský dvor". V prípade záujmu môžete kontaktovať pani Dagmar Dvorskú na maily: dagmardvorska@centrum.sk alebo na čísle: 0905 943 437. Informácia na FB: https://www.facebook.com/events/997902367055329/

VIA LUX BARCA - 14. 9 - 30.9. - v Domove seniorov v Barci na Andraščíkovej 2 je možné sa každý deň počas Týždňa dobrovoľníctva zapojiť do tvorivých dielni, kde sa vyrábajú darčekové a upomienkové predmety. Pokiaľ chcete aj vy priložiť ruku k dielu, môžete priamo kontaktovať pani Kristínu Cibríkovu na maily: kristina.cibrikova@gmail.com, alebo na čísle: 055/611 6331.Informácia na FB: https://www.facebook.com/events/845635862490781/

VIA LUX BARCA - 14.9 - 30.9. 2018 - sprevádzanie seniorov na prechádzku do blízkeho parku v Barci. V prípade nepriaznivého počasia je možné si so seniormi zahrať spoločenské hry. AK máte záujem o túto milú činnosť, môžete kontaktovať priamo pani Kristínu Cibríkovú na maily: kristina.cibrikova@gmail.com alebo na čísle 055/611 6331. Informácia na FB: https://www.facebook.com/events/688797721512950/

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE ZÁPAD - počas týždňa dobrovoľníctva bude mestská časť potrebovať dobrovoľníkov na tieto aktivitky: maľovanie lavičiek na detskom ihrisku na Humenskej ulici, maľovanie oplotenia a lavičiek v ŠZŠ na Inžinierskej 24, maľovanie oplotenia na Nešporovej ulici na materskej škole, ako aj pomoc pri čistení Borovicového hája. Kontaktnou osobou je Oliver Kovacs na maily kovacs@kosicezapad.sk. Informácie o jednotlivých aktivitách nájdete na FB tu:

https://www.facebook.com/events/508660326263181/

https://www.facebook.com/events/2126829134257725/

https://www.facebook.com/events/1930987027203358/

https://www.facebook.com/events/655867068118535/

 

OZ MAJÁK NÁDEJE - 14 - 16.9. 2018 - predaj výrobkov žien z OZ Maják nádeje v poobedňaších hodinách (mydielka, levandulove srdiecka...). Tieto výrobky je možné predávať formou zaregistrovanej zbierky po celých Košiciach.  V prípade zlého počasia sa termín posúva. Informácia na FB: https://www.facebook.com/events/232427260751686/

 

ARCUS Košice - Počas týždňa dobrovoľníctva viete pomôcť aj na Skladnej ulici, v zariadení Arcus. ARCUS - ŠZ a ZpS - príjme v čase od 17.9. - 30.9.2018 pomoc dobrovoľníkov na práce zamerané na úpravu záhrady v areály zariadenia. V nepriaznivom počasí sa dobrovoľníci budú môcť zapojiť do pomoci pri realizácií terapií v zariadení. Okrem toho zariadenie bude vďačné za pomoc dobrovoľníkov pri priamej práci s prijímateľmi sociálnej služby pri rôznych aktivizačných činnostiach (hranie spoločenských a motivačných hier, rozhovory a prechádzky s prijímateľmi, doprovod pri spoločenských akciách organizovaných zariadením a ďalšie aktivity, ktoré povedú k zmysluplnému tráveniu voľného času.

Ak máš aj ty záujem pomôcť ako dobrovoľník, môžeš sa prihlásiť priamo na herckova@arcuskosice.sk alebo na čísle 055/7292491 kl.41

Obe opísané udalosti môžete na Facebooku nájsť pod týmito udalosťami: 

https://www.facebook.com/events/260478544571907/

https://www.facebook.com/events/494424957696060/

 

MŠ Zádielska - Aktivity by mali smerovať k úprave priestranstiev areálu MŠ Kontaktná osoba : riaditeľka MŠ Mgr. Leskovská t.č. 0903 996 274, mail adresa: ms-zadielska@netkosice.sk

FB udalosť: https://www.facebook.com/events/1319973841473319/

ADRA - 15.9. 2018 na Hlavnej 68 o 17.30 do 19.00 na čísle dverí 101 bude diskusia s dobrovoľníčkou z Filipín. Strávila tam šesť mesiacov a každý, kto má záujem o zahraničné dobrovoľníctvo, si ju môže prísť vypočuť. Viac informácií sa dozviete na Facebooku: https://www.facebook.com/events/270891610303023/

PROFESIA DAYS - 27.9. 2018 v Spoločenskom pavilóne od rána až do neskorého popoludnia. Určite príďte na túto akciu, kde sa môžete aj so samotnými zamestnávateľmi porozprávať o tom, akým benefitom sú pri prijímaní do zamestnania práve dobrovoľnícke skúsenosti. Najväčší a najobľúbenejší veľtrh príležitostí, Profesia days, prichádza po druhýkrát do Košíc! Zamestnávateľom a kandidátom ponúka atraktívnu možnosť stretnúť sa naživo na jednom mieste, pozhovárať sa a prezentovať a získať okamžitú spätnú väzbu.Viac info o podujatí nájdete na www.profesiadays.sk

CVIČME V RYTME - 29. 9 a 30.9. - počas celého víkendu môžete byť ako dobrovoľníci pri vyvrcholení Týždňa športu. Ide o festival tanca, kde môžete pomôcť pri rôznorodých aktivitách. Informácie o podujatí nájdete na: https://www.facebook.com/events/1923137627729236/. Príhlásiť sa je možné na čísle: 0907 900 721 najlepšie do 27.9. Ak máte viac otázok, pokojne nám píšte na dckk@dckk.sk 

MARGECANY

SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD MARGECANY - oblasť medzi lokalitou Počkaj (pláž pri Ružíne) a tunelom vedúcim do rekreačnej oblasti Kozinec - orezanie krovín zasahujúcich do cesty, zber odpadkov, vyčistenie krajníc medzi cestou a cestným obrubníkom, osadenie lavičky, odpadkových košov a cyklostojana. Je možnosť aj väčšieho kolektívu dobrovoľníkov, potrebných by bolo aj 50 ľudí. V prípade záujmu kontaktujte pani Janu Maťašovskú na maily: janka.matasovska@margecany.sk alebo na čísle: 053/47 99 397. Informácia na FB: https://www.facebook.com/events/1649448431849949/

 

Multifunkčné ihrisko pri Základnej škole s materskou školou v obci Margecany. V priestore sa nachádzajú rôzne detské herné moduly, kde trávia deti z obce spolu s rodičmi svoj voľný čas. Vďaka pomoci dobrovoľníkov je potrebné počas týždňa dobrovoľníctva obnoviť ochrannú povrchovú úpravu drevenej konštrukcie detských herných modulov (hojdačky, preliezky, šmýkalka) Termín: 14. – 21. 9. 2018 Počet dobrovoľníkov: 2 Kontaktná osoba: PhDr. Janka Maťašovská, 053/47 99 397, janka.matasovska@margecany.sk. Na Facebooku nájdete túto udalosť na linku: https://www.facebook.com/events/235472700487347/

 

MICHALOVCE

KOMUNITNÉ CENTRUM NA MLYNSKEJ 21 V MICHALOVCIACH - 26.9.2018 (v zlom počasí 28.9.) - vymaľovanie oplotenia pri komunitnom centre v dĺžke 24 metrov. Kontaktná osoba je Alena Šimíková, môžete ju kontaktovať na maily: kcmichalovce@gmail.com alebo na čísle: 0918 327 234. Informácia na FB: https://www.facebook.com/events/292285437991703/

ZARIADENIE STAROSTLIVOSTI O DETI - 14.9.2018 - v prípade dobrého počasia je v tento deň možné maľovať oplotenie na zariadení starostlivosti o deti do troch rokov na ulici Markúša 2 v Michalovciach. Kontaktnou osobou je Naďa Drotárová na maily: nada.drotarova1@gmail.com alebo na čísle: 0905765380, Informácia na FB: https://www.facebook.com/events/222116991804819/

MICHALOVSKÝ DOMOV SENIOROV - počas celého trvania Týždňa dobrovoľníctva - domov seniorov na Ul. Jána Hollého 9 v Michalovciach hľadá dobrovoľníkov na tieto aktivity s klientami: skrášľovací deň (maľovanie senioriek), divadelné predstavenie pre seniorov, canisterapiu, tvorivé aktivity - šitie darčekových predmetov, čítanie ležiacim klientom, rozhovory s klientmi v záhrade domova seniorov. Na ktorúkoľvek aktivitu sa viete nahlásiť priamo u pani Sopiakovej na maily: sopiakova@mids.sk alebo na čísle: 0911481198, Informácia na FB: https://www.facebook.com/events/846107512253923/

MATERSKÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 5, MICHALOVCE - 21.9.2018 - maľovanie oplotenia, úprava a výsadba zelene - V prípade nepriaznivého počasia sa bude aktivita realizovať v náhradnom termíne: 28.09.2018 - kontaktnou osobou pre aktivitu je pani Anna Berdáková na maily: 04.ms.michalovce@gmail.com, alebo na čísle: 0917 751 557, Informácia na FB: https://www.facebook.com/events/327809021293411/

MATERSKÁ ŠKOLA, KOMENSKÉHO 2, MICHALOVCE - 21.9.2018 - maľovanie oplotenia, úprava a výsadba zelene - V prípade nepriaznivého počasia sa bude aktivita realizovať v náhradnom termíne: 28.09.2018 - kontaktná osoba je pani Drahomíra Pastíriková na maily: 09.ms.michalovce@gmail.com alebo na čísle: 0917 751 558. Informácia na FB: https://www.facebook.com/events/280725072705925/

INTEGRA, PRI MLYNE, MICHALOVCE - od 17.9. do 28.9. 2018 - Zariadenie čaká na dobrovoľníkov, ktorí si chcú pozrieť priestory zariadenia a oboznámiť sa s činnosťou v organizácií, vyskúšať si vyrezávanie z dreva, vypaľovanie do dreva, či maľovanie na textil alebo maľovanie na sklo - kontaktná osoba je Helena Pribulová, na maily: helenapribulova@integradz.sk alebo na čísle: 056/ 6421 714, informácia na FB: https://www.facebook.com/events/711829882485641/

INTEGRA, ŠKOLSKÁ 8, MICHALOVCE - pozrieť zariadenie a oboznámiť sa s činnosťou v organizácií, skúsiť pracovať s hlinou, naučiť sa stáčať papieriky quillingovou technikou a zapojiť sa do rôznych tvorivých činnosti -  kontaktná osoba je Helena Pribulová, na maily: helenapribulova@integradz.sk alebo na čísle: 056/ 6421 714, Informácia na FB: https://www.facebook.com/events/222448055108024/

TECHNICKÉ A ZÁHRADNíCKE SLUŽBY, MICHALOVCE - maľovanie oplotenia mestského cintorína v Michalovciach. Aktivita sa bude konať 19.9.2018 v prípade nepriaznivého počasia sa bude aktivita realizovať v náhradnom termíne:  26. 9. 2018. Kontaktnou osobou je Martina Rigaszova, na maily: martina.rigaszova@tazsmi.sk alebo na čísle: 0918 957 067, informácia na FB: https://www.facebook.com/events/2035953763291817/

DSS ANIMA - 27.9.2018 o 9.30 - Organizácia a realizácia programu pre deti (vlastné aktivity rôzneho charakteru, ako napr. športové, zábavné, motivačné, kultúrne a rekreačné činnosti),zodpovednosť za bezpečnosť a napĺňanie potrieb prijímateľov, pomoc pri príprave občerstvenia a varení guľášu. Táto aktivita sa bude konať na adrese Andreja Kmeťa 2 v Michalovciach. Informácie môžete získať na info@animadss.sk, informácia na FB: https://www.facebook.com/events/1943395655682529/

DSS ANIMA - od 14.9 do 30.9.2018 - Priama práca s prijímateľom- pomoc pri uspokojovaní bio – psycho – sociálnych potrieb prijímateľa (čítanie kníh, rozhovory s prijímateľmi, prechádzky s prijímateľmi, dohľad, pohybové aktivity, tvorivé činnosti, hranie spoločenských a motivačných hier, pomoc a doprovod pri spoločenských akciách organizovaných DSS a akékoľvek iné aktivity, ktoré budú viesť k zmysluplnému tráveniu voľného času, opatrovateľské úkony- pomoc pri sebaobslužných úkonoch, ako je dodržiavanie hygieny, stavovanie, pitie, polohovanie, obliekanie a pod. - dobrovoľník si v rozmedzí týchto dní sám určí kedy a koľko dní chce absolvovať program - informácie môžete získať na info@animadss.sk alebo na čísle: 0948 159 831, informácia na FB: https://www.facebook.com/events/287787731773592/

 

STRÁŽSKE 

LIDWINA, DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - 18.9.2018 od 10.00 do 14.00 - 1. neformálne uvítanie účastníkov dobrovoľníckej aktivity, 2. Power-point prezentácia zariadenia o minulosti a súčasnosti, 3. prehliadka zariadenia, 4. športové, spoločensko – kultúrne aktivity, kreatívne činnosti v našej pracovnej dielni, muzikoterapia pripravené pracovníkmi zariadenia s možnosťou zapojenia sa účastníkov do uvedených aktivít. Kontaktná osoba pre túto dobrovoľnícku aktivitu je pani Zuzana Dlugošová na čísle 0907 159 557, Informácia na FB: https://www.facebook.com/events/2070961899885972/

 

PRAKOVCE

IDEA - DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V PRAKOVCIACH realizuje tieto dobrovoľnícke aktivity počas Týždňa dobrovoľníctva od 19.9.2018 do 30.9.2018: zvýšenie finančnej gramotnosti, umenie krášliť, country deň, poľovníci, záchranári, deň s fitnes trénerom. Na túto aktivitu už sú nahlásení odborní dobrovoľníci, ktorí sa počas uvedených dní budú venovať klientom zariadenia. 

Informácie o jednotlivých podujatiach nájdete na FB tu: 

https://www.facebook.com/events/466310187219554/

https://www.facebook.com/events/2133502860261831/

https://www.facebook.com/events/228958204476801/

https://www.facebook.com/events/2009522196026682/

https://www.facebook.com/events/448567218979636/

https://www.facebook.com/events/2146582802222154/

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Komunitná záhrada Zázračné Zelené Miesto (ZáZeMie) v Spišskej Novej Vsi organizuje jesennú slávnosť, ktorú robí vždy na konci letnej sezóny, a zišli by sa im pomocné ruky na prípravu priestoru i na samotnú realizáciu programu. Táto jesenná slávnosť sa koná na mieste Vyšná hať - nábrežie Hornádu, sídlisko Mier, Spišská Nová Ves.  Dátum realizácie aktivity: 16. 9. 2018 možné realizovať len za priaznivého počasia. AK máte záujem, kontaktná osoba pre túto aktivitu: Mária Dutková, 0918 292 751, majka001@yahoo.com linka na FB : https://www.facebook.com/events/269775223751479/

 

ZEMPLINSKÁ ŠÍRAVA

KRÍZOVÉ STREDISKO, BIELA HORA, PRÍMESTSKÁ - 20.9. 2018 o 9.30 - Športové podujatie - Navrhovať súťažné úlohy, hry a hlavolamy, pomoc pri príprave opekačky- príprava jedla a ohniska so spolupodieľaním sa prijímateľov na tejto aktivite, dohľad pri sebaobslužných činností- pri opekaní a kontrole nad dostatočným príjmom tekutín, pomoc pri tvorbe ocenení- diplomy, odmeny pre deti, tvorivá činnosť, spievanie a predvádzanie detských pesničiek  - informácie môžete získať na info@animadss.sk alebo na čísle: 0948 159 832, informácia na FB: https://www.facebook.com/events/240002733518134/

 

DOBROVOĽNÍCI Z DOMU, PRÁCA V CELOM KRAJI

SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE - ANIMA DSS, MICHALOVCE - Hľadáme dobrovoľníka, ktorý nám pomôže propagovať našu sociálnu službu internetovou formou. Práca spočíva v rozposielaní e- mailov konkrétnym subjektom v Košickom kraji, ktorí prichádzajú do kontaktu s deťmi so zdravotným postihnutím. Zoznam spomínaných subjektov, inštitúcií a taktiež propagačný materiál služby Vám bude nami poskytnutý. Informácie môžete získať na: info@animadss.sk, Informácie na FB: 

https://www.facebook.com/events/1879653422342036/

https://www.facebook.com/events/277524156393474/

DOBROVOĽNÍCKE CENTRUM KOŠICKÉHO KRAJA - propagácia jednotlivých udalostí, ktoré sa budú diať od 14.9 do 30.9. 2018, aby sme sa každý rok v organizácií Týždňa dobrovoľníctva zlepšovali. Práca spočíva najmä v zdieľaní príspevkov DCKK na Facebooku, prípadne pozývanie priateľov na tie udalosti, ktoré sa vám páčia. Viac info na dckk@dckk.sk 

WORLD CLEAN UP DAY - zapoj sa do celosvetovej aktivity a 15.9. 2018 prilož ruku k dielu a uprac nejaký kus svojho mesta, či obce, alebo si stiahni appku a vyfoť čiernu skládku, ktorú je potrebné upratať. 
Tento deň bude naraz do aktivít zapojených milióny dobrovoľníkov a ty môžeš byť ich súčasťou. Bližšie informácie, ako môžeš pomôcť, nájdeš na stránke www.upracmeslovensko.sk alebo priamo na Facebook udalosti  https://www.facebook.com/events/228650404465570/

 

TOKAJ

TOUR DE TOKAJ. Aktivita sa síce realizuje až v mesiaci október a je teda takým záverom Týždňa dobrovoľníctva a jesennej dobrovoľníckej sezóny, ale je to o to atraktívnejšie Na toto krásne športové podujatie, prichádza množstvo športovcov a vy sa môžete v tejto vinárskej oblasti "vyblázniť" ako dobrovoľníci. Hľadáme dobrovoľníkov, ktorí budú na jednotlivých úsekoch trate, na štarte, v cieli, ktorí budú realizovať program pre deti a animácie. Vítaní sú aj kámoši, kolektívy z organizácií či firiem. Ak o tejto aktivite chcete viac informácií, neváhajte nás kontaktovať na dckk@dckk.sk 

 

AK MÁTE AKÉKOĽVEK OTÁZKY K TÝŽDŇU DOBROVOĽNÍCTVA, NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ NA DCKK@DCKK.sk