Ako každý rok, aj tento rok sme pre vás pripravili množstvo školiacich možností, takže ak máte pri vašej práci s dobrovoľníkmi v niečom medzery, neváhajte sa prihlásiť:-)

Pri veľkom počte účastníkov dohodneme ďalšie termíny, netreba mať strach:-)

1 - 15.1. 2017 - Motivácia dobrovoľníkov - 15 hodín - ide o 3 stretnutia po 5 hodín. Presné časy sa upresnia podľa možností účastníkov. Týchto 15 hodín obsahuje informácie o tom, na čo je motivácia potrebná, prečo je dôležité, aby bol dobrovoľník motivovaný, ako je možné dobrovoľníkov motivovať. Čo môžete pre správnu motiváciu urobiť vy ako organizácia a aké motivačné mechanizmy pre vás máme my - benefity, oceňovanie dobrovoľníkov a podobne. 

16.1. - 16. 2. 2017 - Supervízia v organizáciach - 15 hodín - ide o 5 stretnutí v trvaní 3 hodiny. Presný čas sa upresní podľa možností prihlásených účastníkov. Na týchto stretnutiach získate informácie o tom, čo je to supervízia. Prečo je potrebné supervíziu používať. Podľa sociálneho začlenenia dobrovoľníkov a ich pozície sa naučíme voliť kolektívnu alebo individuálnu supervíziu. Školenie je navrhnuté na viacero stretnutí práve z dôvodu, že bude potrebné si aj ukázať samotné techniky supervízie, ktoré neskôr môžete aplikovať v praxi pri svojich dobrovoľníkoch. 

17.2 - 17. 4 - 2017 - Psychohygiena v pomáhajúcich profesiách - 30 hodín. Ide o desať trojhodinových stretnutí, ktoré sa upresnia podľa možnosti prihlásených účastníkov. Ide o teoretickú a praktickú časť. teoretická časť bude hovoriť o tom, prečo je potrebné mať v pomáhajúcich profesiách psychohygienu, čo je to syndróm vyhorenia, ako môžeme psychohygienu docieliť, čo všetko to môže byť. Praktická časť tohto školenia budú mentálne tréningy so psychológom na neurotechnológiách, ktoré sú jednou z vhodných možností psychohygiény. Dobrovoľníci, koordinátori a pracovníci sa tu naučia relaxovať a vypnúť. 

17.9 - 17.11. 2017 - Finančná gramotnosť mladých ľudí a zakladanie organizácií - tridsaťhodinový modul určený pre pracovníkov s mládežou, či mladých ľudí, ktorí by si chceli založiť organizáciu, pracovať s dobrovoľníkmi. Na jednej strane sa na tejto vzdelávačke naučíte naozaj veľa o finančnej gramotnosti, na druhej strane ju prenesieme do praxe prostredníctvom konkrétnych informácií o organizáciach, ich zakladaní, o "zamestnávaní" dobrovoľníkov a podobne. Dvojmesačný modul dáva priestor medzi jednotlivými stretnutiami, ktoré budú mať 7 alebo 8 hodín a budú štyri, na priame aktivity v zakladaní organizácií a tým pádom po skončení školenia môžete mať svoju prvú organizáciu na svete a môžete začať fungovať v neziskovom sektore:-)

 

Okrem týchto dlhších školení realizujeme aj dvoj - trojhodinové stretnutia na témy: 

- motivácia, supervízia, syndróm vyhorenia, psychohygiena, kompetencie koordinátora dobrovoľníkov, 

ako si zaviesť vlastný dobrovoľnícky program, kde hľadať dobrovoľníkov

 

Na všetky vzdelávania sa môžete prihlásiť na maily dckk@dckk.sk