Systém benefitov pre dobrovoľníkov

Ako vieme oceniť a motivovať dobrovoľníkov

O našich dobrovoľníkoch a tom, čo im ponúkame

Dobrovoľnícky program poskytovaní pre klientov - rómske deti, ktoré navštevujú prvý stupeň základnej školy. 

Program má za cieľ nájsť každému dieťaťu v programe svojho mentora, ktorý ho doprevádza počas celej základnej školy, aby sa dieťaťu nezhoršovať študijný priemer a aby sa dostalo po ukončení základnej školy na strednú školu s maturitou. 

Ak by si chcel byť dobrovoľníkov v takomto programe, je potrebné aby si:

- nemal predsudky voči rómskej komunite

- mal čas venovať sa vybranému dieťaťu tak hodinku týždenne

- bol ochotný sa zaviazať na minimálne jeden školský rok k tejto dobrovoľníckej činnosti

 

Ak viete o lokalite, kde by sa tento program hodil, dajte nám tiež vedieť, 

v súčasnosti máme v programe deti z Parchovian, Dobšinej, Richnavy, Žehry, Ťahanoviec a Slavošoviec. 

Radi však takýto program rozvinieme aj v ďalších lokalitách. 

 

V súčasnosti sa nám zídu posily dobrovoľníkov na tieto časy:

- od 14.00 do 15.00 v komunitnom centre v Šaci každý pondelok

- od 14.00 do 15.30 na ZŠ Belehradská každý utorok

- vždy tretí pondelok od 10.00 do 12.00 na základnej škole v Dobšinej