Zvyšovanie odborných kompetencií prostredníctvom arteterapie

Facilitas n.o.

Zvyšovanie odborných kompetencií prostredníctvom arteterapie

02.09.2019 - 30.10.2020Projekt "Zvyšovanie odborných kompetencií prostredníctvom arteterapie" je určený pre študentov odborov pomáhajúcich profesií univerzít a vysokých škôl v Košiciach. Cieľom projektu je sprístupniť študentom možnosť zvyšovania sociálnych spôsobilostí skupinovou formou arteterapie, ponúknuť im možnosť
overiť si nadobudnuté sociálne spôsobilosti v praxi s konkrétnou cieľovou skupinou a zároveň im v tomto procese poskytnúť odbornú supervíziu.

Dobrovoľníkov uvítame pri prípravách a realizácii skupinovej arteterapie priamo na katedrách vysokých škôl ako aj pri realizácii skupinovej arteterapie pri sprevádzaní klientov v zariadeniach. Ak ťa táto aktivita zaujala, si srdečne vítaný.

Počet dobrovoľníkov: 10
   Lokalita: Facilitas n.o.Doplňujúce informácie:

Oblasti dobrovoľníctva:

  • Vzdelávanie