Umelecké terapie v praxi

Facilitas n.o.

Umelecké terapie v praxi

01.07.2018 - 31.03.2019Milí dobrovoľníci pozývame Vás zapojiť sa do projektu Umelecké terapie v praxi „Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z verejnej zbierky Hodina deťom“
Vašu pomoc privítame pri spolupráci na realizovaných workshopoch s deťmi a workshopoch s odborníkmi.

Projekt Umelecké terapie v praxi je venovaný psychológom, pedagógom, sociálnym pracovníkom, špeciálnym pedagógom a odborníkom v pomáhajúcich profesiách pracujúcich s deťmi a mládežou do 30 rokov.
Workshopy budú prebiehať 1 x v mesiaci od júla 2018 do marca 2019. Obsahovo sú postavené na zvládnutie sociálnych a komunikačných zručností pre prácu s deťmi a mládežou, rodinami a komunitou na školách a v zariadeniach sociálnych služieb. Účasť na workshopoch je bezplatná
Prihlášky posielajte do 27.7.2018 na facilitas@post.sk v tvare: Meno, priezvisko, titul, adresa, e-mail, telefónne číslo, zamestnávateľ, cieľová skupina, pracovná pozícia. Pripojte pár motivačných viet o sebe a čo Vás vedie k účasti na projekte. POČET MIEST JE LIMITOVANÝ! Workshop STROMY 31.7.2018 8:30-17:30 hod viac informácií na www.facilitas.sk, facilitas fb,

"Umelecké terapie v praxi " je názov projektu, ktorého primárnou úlohou je práca s deťmi školských zariadení. Workshopy budú prebiehať priamo v školských zariadeniach, teda v prirodzenom prostredí detí so zameraním na rozvoj vzťahov, úcty k sebe aj iným, na rozvoj tvorivosti, aktivity a motivácie. Zámerom je prevencia šikany, vyčleňovania detí na základe odlišností, rôznosti a pozície sily. Sekundárnou úlohou je zameranie na zvýšenie sociálnych komunikačných zručností ľudí v pomáhajúcich profesiách, ktorí pracujú s deťmi a mládežou, rodinami a komunitou na školách a v zariadeniach poskytujúcich služby na riešenie sociálnopatologických následkov. Zážitkovo vydelávací workshop pre dospelých je vedený sebaskúsenostnou formou, s praktickými ukážkami využiteľnými v praxi dopĺňaný teoretickými blokmi. Priznať si, že potrebujeme pomoc môže byť niekedy najťažším prvým krokom pri riešení problémov nezávisle na tom, kto sme a s akým problémom sa snažíme vyrovnať.

Počet dobrovoľníkov: 10
   Lokalita: Facilitas n.o. Spišské námestie 4, KošiceOblasti dobrovoľníctva:

  • Sociálna oblasť