Profil organizácie

Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice - mesto

Adresa: Komenského 19, 040 01 Košice