Profil organizácie

K13- Košické kultúrne centrá / Výmenniky

Adresa: Kukučinova 2

NAŠA VÍZIA Meníme život na sídliskách, aby sa z nich stali atraktívne miesta pre život, a to vďaka kultúrnemu, kreatívnemu a občianskemu zázemiu, ktoré spoločne s obyvateľmi na sídliskách vytvárame. MISIA | AKO NAPĹŇAME VÍZIU? Rozvíjame potenciál aktívnych ľudí, zlepšujeme imidž sídlisk, budujeme kultúrnu infraštruktúru mimo centra mesta, prispievame k zlepšeniu medziľudských vzťahov a neúnavne podporujeme iniciatívy obyvateľov nášho mesta. SME UNIKÁTNI KULTÚRNOU MEDIÁCIOU NA SÍDLISKÁCH Poznáme sídlisko a jeho aktérov, máme prehľad o kultúrnom dianí, vieme nájsť a podchytiť aktívnych obyvateľov a pomáhame im osobnostne rásť. HODNOTY, KTORÉ ZDIEĽAME Neriadime sa zaužívanými stereotypmi a predstavami o umení ani o formách jeho prezentácie. Umenie je pre nás cesta, nie cieľ.