Srdce na dlani 2018

Oceňovanie dobrovoľníkov sa nám prvýkrát presunulo z decembra na február a tak ešte stále prijímame až do 20.1: vaše príbehy na nominácie na dobrovoľníka za rok 2018. 

Napíšte nám, kto podľa vás vo vašom okolí pomáhal natoľko, že by sme naňho pri ocenení určite nemali zabudnúť. 

Vaše nominácie prijímame na maily dckk@dckk.sk

Vo februári, okrem toho, že bude slávnostné ocenenie, bude taktiež odovzdaná štafeta ďalej a od tohto ročníka sa krajské oceňovanie bude každoročne konať v inom meste Košického kraja.