Rok sa nám pomaly ale isto blíži ku svojmu koncu a to je čas aby sme bilancovali čo sme počas neho zažili.

Naše centrum si dobre uvedomuje, že organizácie pôsobiace vo sfére dobrovoľníctva by nemohli efektívne fungovať bez podpory dlhodobých dobrovoľníkov.

Prinášame Vám možnosť poďakovať im, motivovať ich, ukázať im, že si ich prácu ceníte a to nomináciou na ocenenie Srdce na dlani 2017.

Tento rok sa bude ocenenie udovzdávať v dvoch kategóriách a to:

Dobrovoľník roka 2017

Skupina dobrovoľníkov 2017

Ako každý rok, aj tentokrát bude oceňovanie v mesiaci december, presné miesto a čas dodatočne upresníme. Tentokrát by sme chceli však na oceňovaní uviesť aj množstvo noviniek a nových cien a poďakovaní, preto veríme, že aj vás sa zapojí čo najviac:-)

Víťazov bude vyberať porota zložená zo zástupcov samosprávy a tretieho sektora. Všetci nominovaní dostanú na odovzdávaní ďakovné listy. Nominačné hárky, ktoré si môžete stiahnuť tu v prípade záujmu  prosím vyplňte a zašlite nám ich mailom na dckk@dckk.sk do 31.10.2017.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom alebo telefonicky. Ďakujem