Dobrovoľnícke programy

Srdce na dlani

Dobrovoľnícke centrum medzi svojimi projektmi má aj každoročné oceňovanie dobrovoľníkov Srdce na dlani

Viac informácií k oceňovaniu prinášame na našich stránkach vždy najneskôr v septembri príslušného roka. Do novembra prijímame nominácie, začiatkom decembra je zvolená komisia a v druhom decembrovom týždni sa realizuje samotné oceňovanie. 

V Košickom kraji má toto oceňovanie tradíciu od roku 2008. 

V poslednom ročníku oceňovania Srdce na dlani v roku 2016 sme získali 25 nominácií, pričom išlo o jednotlivcov, aj kolektívy. 

Odborná komisia rozhodla o tom, že ocenenie Dobrovoľníka roka získala dobrovoľnícka skupina z pacientskej poradne Europacolonu v Košiciach. Ide o skupinu bývalých onkologických pacientov, ktorí v súčasnosti pomáhajú a sprevádzajú v rozhovoroch súčasných pacientov s onkologickou liečbou. 

Veríme, že aj v roku 2017 získame mnoho kvalitných nominácií:-)

späť na zoznam