Dobrovoľnícke programy

Program v Nemocnici Šaca

Dobrovoľníctvo v nemocniciach je jednou z emocionálne a psychicky náročnejších dobrovoľníckych prác. V súčasnosti ponúkame možnosť pracovať ako dobrovoľník v nemocnici v Šaci a to na dvoch oddeleniach: 

- na oddeleni popálenín - pričom ide o jednorázovú dobrovoľnícku aktivitu, keď je oddelenie plné deti, ktorým sa dajú čítať rozprávky, či hrať sa s nimi

- na oddelení dlhodobo chorých - ide o dobrovoľnícku pravidelnú aktivitu, kedy je potrebné od 16.00 do 18.00 aspoň dvakrát do týždňa pomôcť pri sprevádzaní pacientom. Pritom sprevádzaním sa myslí buď sprevádzanie na prechádzke, alebo mentálne sprevádzanie, čo sú rozhovory a modlitby pri lôžku. Niektorí dobrovoľníci, ktorí prejavia záujem, môžu taktiež pomôcť kŕmiť pacientov. Hlavnou úlohou sú ale rozhovory, na ktoré personál nemá čas a kapacity, avšak pre týchto pacientov sú nesmierne dôležité. 

späť na zoznam