Dobrovoľnícke programy

Program nákupy seniorom

Program Nákupy seniorom bol prioritne určený ako rovesnícky program. Čo to znamená? Aktívni seniori chodili nakupovať tým seniorom, ktorí už nemali toľko šťastia a zdravie im už tak neslúžilo. Na základe záujmu rôznych vekových skupín o tento program sme ho rozšírili a nakupovať nemobilným seniorom môže ktokoľvek bez obmedzenia veku. 

V programe môže jeden dobrovoľník nakupovať maximálne trom seniorom. Ide o program, v ktorom je potrebné pristupovať citlivo k seniorom, ktorí môžu byť voči takejto iniciatíve nedôverčiví. Každý dobrovoľník prechádza školením DCKK. 

späť na zoznam