Anima (www.animadss.sk )je domov sociálnych služieb, ktorý ponúka dobrovoľnícku príležitosť na 19.9. od 9.00.  Aby mohli rozvíjať svoje aktivity s klientmi ich zariadenia, potrebujú  pomôcť s vyklčovaním kríkov a zarovnaním terénu v zariadení pre rodiny s deťmi - útulok, Baškovce 79, okr. Sobrance (organizačná súčasť anima - dss)

Kontaktná osoba v prípade bližších informácií je: Marek Hrdinský, jeho telefónne číslo je: 0910873008, alebo jeho mail: marek.hrdinsky@animadss.sk